مشاور املاک تاج ویلا

املاک شبکه ای

 • کلنگی شناسه ملک: 130

  19 میلیارد و500میلیون
  • اتاق خواب:
  • متراژ 115 متر مربع
  • سال ساخت:0
  ثبت 9روز پیش
  شناسه ملک: 130
 • کلنگی شناسه ملک: 129

  30 میلیارد
  • اتاق خواب:
  • متراژ 270 متر مربع
  • سال ساخت:0
  ثبت 9روز پیش
  شناسه ملک: 129
 • کلنگی شناسه ملک: 128

  7 میلیارد و900میلیون
  • اتاق خواب:
  • متراژ 60 متر مربع
  • سال ساخت:0
  ثبت 9روز پیش
  شناسه ملک: 128
 • کلنگی شناسه ملک: 127

  110 میلیارد
  • اتاق خواب:
  • متراژ 690 متر مربع
  • سال ساخت:0
  ثبت 9روز پیش
  شناسه ملک: 127
 • ویلایی شناسه ملک: 126

  48 میلیارد
  • اتاق خواب:بیشتر از 5
  • متراژ 310 متر مربع
  • عمر بنا بیش از 15 سال
  ثبت 10روز پیش
  شناسه ملک: 126
 • اداری شناسه ملک : 125

  بدون آدرس
  رهن: 2 میلیارد و100میلیون اجاره: 0 میلیون
  • اتاق خواب:2
  • متراژ 135 متر مربع
  • سال ساخت:1393
  ثبت 10روز پیش
  شناسه ملک : 125
 • اداری شناسه ملک: 124

  13 میلیارد و500میلیون
  • اتاق خواب:2
  • متراژ 150 متر مربع
  • سال ساخت:1400
  ثبت 11روز پیش
  شناسه ملک: 124
 • اداری شناسه ملک: 123

  13 میلیارد و530میلیون
  • اتاق خواب:2
  • متراژ 123 متر مربع
  • سال ساخت:1400
  ثبت 11روز پیش
  شناسه ملک: 123
 • ویلایی شناسه ملک: 122

  2 میلیارد و500میلیون
  • اتاق خواب:3
  • متراژ 150 متر مربع
  • سال ساخت:1399
  ثبت 11روز پیش
  شناسه ملک: 122
 • ویلایی شناسه ملک: 121

  20 میلیارد
  • اتاق خواب:4
  • متراژ 150 متر مربع
  • عمر بنا بیش از 15 سال
  ثبت 11روز پیش
  شناسه ملک: 121
 • ویلایی شناسه ملک: 120

  32 میلیارد
  • اتاق خواب:4
  • متراژ 145 متر مربع
  • عمر بنا بیش از 15 سال
  ثبت 11روز پیش
  شناسه ملک: 120
 • ویلایی شناسه ملک: 119

  145 میلیارد
  • اتاق خواب:4
  • متراژ 714 متر مربع
  • سال ساخت:1386
  ثبت 11روز پیش
  شناسه ملک: 119
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10